Promex Helse

Promex  Nord er en landsdekkende leverandør av medisinsk forbruksmateriell.

Du finner oss i 3. etasje i sone 3B .